Registrering


Hvis du ikke er i besittelse av et gyldig sertifikat til utøvelse fritids- eller ervervsmessig flyvning utstedt i et av NAMCon landene (Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Norge og Sverige), og/eller hvis du under sertifikattype har valgt "Annet" og/eller hvis din adresse ikke er i et NAMCon-land, bes du oppgi din tilknytning til luftfartbransjen i tekstboksen nedenfor.

Les dem her