Velkommen til NorthAviMet

Hvis du allerede har en bruker på Flygmet eller NorthAviMet, logger du inn med ditt brukernavn og passord her:

Login

Username Password

 

Adgangskode kan fås ved å oppgi epost, navn, adresse og sertifikatnummer på NorthAviMet registrering

Har du glemt din adgangskode kan du få tilsendt en ny

 

Hva er  NorthAviMet

NorthAviMet er en felles portal med meteorologisk informasjon til sivile flygere i landene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Portalen er utviklet i regi av NAMCON (Northern-Europe Aviation Meteorology Consortium). Du kan lese mer om hvem vi er på hjemmesiden http://www.namcon.aero.

NorthAviMet er tiltenkt brukt i forbindelse med flygeplanlegging, primært til flyvninger med utgangspunkt i NAMCON landene. NorthAviMet inneholder et bredt spekter av varsler til luftfarten, i tekst og grafikk, og kontinuerlig oppdaterte presentasjoner av bl.a. observasjoner, SIGMET, TAF, satellittbilder og radarinformasjon.

Data stilles til rådighet av flyværtjenestene i NAMCON landene. Utover dette er det adgang til internasjonale TAF/METAR/SIGMET, høydevinder og isningsforhold samt produkter fra WAFS/WAFC og enkelte kart fra andre flyværtjenester, f.eks. Deutscher Wetterdienst (DWD).

Språket er generelt engelsk, men de enkelte landene bestemmer individuelt hvilke varsler de ønsker å bidra med, så det vil forekomme enkelte varsler og veiledninger på lokale språk.

NorthAviMet er primært optimalisert for presentasjon på desktop, men vil i de kommende år bli videreutviklet og i høyere grad også tilpasset mobile plattformer.

 

Hvem kan få adgang til NorthAviMet

Adgang til NorthAviMet er begrenset til luftfartbrukere. Som luftfartbrukere regnes alle som innehar et gyldig sertifikat til utøvelse av fritids- eller ervervsmessig flygning, utstedt i et av NAMCON landene (Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige). Man kan også få tilgang hvis man er luftfartoperatør som foretar operasjoner fra NAMCON-landenes territorium. En luftfartoperatør er definert som en person, organisasjon eller virksomhet som er involvert i eller tilbyr å ivareta drift av et luftfartøy, jfr. ICAO-konvensjonens Annex 3, kapittel 1, definisjoner.