Anmälan


Om du inte innehar ett giltigt certifikat för utövning av privat eller kommersiell flygning utfärdat i ett av NAMCon-länderna (Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Norge och Sverige) och/eller om du under certifikatstyp har valt "Annat" och/eller om din adress inte ligger i ett NAMCon-land , vänligen ange din anknytning till flygbranschen i fältet nedan.

Läs villkoren här