Välkommen till NorthAviMet

Om du redan har inloggningsuppgifter till Flygmet eller NorthAviMet, loggar du in med ditt användarnamn och lösenord:

Login

Username Password

 

Lösenord kan erhållas genom att uppge email, namn, adress och certifikatnummer på NorthAvimet anmälan

Om du har glömt ditt användarnamn/lösenord kan du få ett nytt skickat

 

Vad är NorthAviMet

NorthAviMet är en gemensam portal med väderinformation för civilflyget i åtta länder; Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Portalen är utvecklad i regi av NAMCON (Northern-Europe Aviation Meteorology Consortium). Du kan läsa mer om vilka vi är på http://www.namcon.aero

NorthAviMet är tänkt att användas i samband med färdplanering och primärt avsett för flygningar med startpunkt i något av de sju NAMCON-länderna. NorthAviMet innehåller en mängd prognoser till luftfarten, i text och grafik, samt kontinuerligt uppdaterade presentationer av bl.a. observationer, SIGMET, TAF, satellitbilder och radarinformation.

Data görs tillgängligt av flygvädertjänsterna i NAMCON-länderna. Dessutom ges tillgång till internationella TAF/METAR/SIGMET, höjdvindar, isbildningsprognoser samt produkter från WAFS/WAFC och kartor från andra flygvädertjänster t.ex.  Deutscher Wetterdienst (DWD).

Språket är i allmänhet engelska. Varje land bestämmer själv vilka produkter som de önskar bidra med vilket gör att vissa prognoser och handledningar kan förekomma på lokala språk.

NorthAviMet är primärt browserbaserat, men kommer att vidareutvecklas under de kommande åren och i allt högre grad bli anpassat även för mobila plattformar.

 

Vem kan få tillgång till NorthAviMet

Tillgång till NorthAviMet är begränsat till luftfartsanvändare. Som luftfartsanvändare avses alla som innehar ett giltigt certifikat för utövning av privat eller kommersiell flygning utfärdat av luftfartsmyndigheterna i någon av NAMCON-länderna (Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige). Man kan också få tillgång om man är en luftfartsoperatör som utför uppdrag från NAMCON-ländernas territorium. En luftfartsoperatör är definierad som en person, organisation eller verksamhet som är involverad i eller erbjuder att utföra drift av ett luftfartyg, jfr ICAO-konventionens Annex 3, kapitel 1, definitioner.